previous pauseresume next
سه شنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۷

طراحی و اجرای نظام ملی ثبت اطلاعات بیماران ترومایی در شهر اصفهان

با توجه به اینکه امروزه تروما، علت اصلي مرگ و مير، بستري و ناتواني در تمام گروه هاي سني است، اما در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مرکز تحقیقات طب اورژانس درصدد است تا كليات نظام ملي ثبت اطلاعات بیماران ترومایی را به صورت تطبیقی در سایر كشورها بررسي نموده و پس از مقايسه، عوامل موثر را شناسایی نموده و بصورت عملیاتی به اجرای پایلوت این نظام طراحی شده در شهر اصفهان بپردازد. اين امر در نهايت مي تواند در جهت ارايه ي راهكارهاي مناسب به منظور اموزش جامعه، آموزش و توانمندسازی کارکنان مراقبت های بهداشتی-درمانی، افزایش همکاری سازمانهای ذیربط جهت کاهش تروما و در نهایت کاهش مرگ و میر و ناتوانی حاصل از تروما بپردازد. ثبت اطلاعات بيماران در مرکزآموزشی درمانی الزهراء اصفهان از تاريخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ درحال اجرا مي باشد.

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

انتصاب جناب آقاي دكتر مهدي نصر اصفهاني به عنوان مسئول واحد توسعه تحقيقات باليني مركز

 

 

 

 

طی ابلاغي ازسوی جناب آقای دکتر مجيد رضواني ریاست محترم بيمارستان الزهرا (س) اصفهان، در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ جناب آقای دکتر مهدی نصر اصفهانی به عنوان مسئول واحد توسعه تحقيقات باليني مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) منصوب گردیدند.

كارگاه آموزشي آمار و روش تحقيق

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات  طب اورژانس RSS